Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Getinge har en bit över 10 000 anställda och bedriver verksamhet i fler än 40 länder.

Artiklar till Getinges Intranet

På uppdrag av Getinges avdelning för intern kommunikation planerar och levererar BonDay artiklar till Getinges Intranet och andra interna kanaler. Projektledning och planering i team med skribenter, översättare och Getinges anställda. 

BonDay har projektansvar för Getinges Interna nyhetsbrev Get(IN) som distribueras till Getinges personal en gång per månad.

BonDay gör också  powerpoint-presentationer och annat internt presentationsmaterial till Getinge.