Projektbeskrivning

Saxlund producerar kompletta bioenergianläggningar för värmeproduktion (fjärrvärme). Anläggningarna drivs med biomassa, dvs skogsprodukter såsom trä, flis och bark. Företaget har ca 15 anställda med säljkontor i Stockholm och verkstad i Kristianstad

Marknadsuppdrag för Saxlund

BonDay fick i uppdrag att på konsultbasis ägna ett antal timmar veckan på att axla de flesta marknadsfrågor inom Saxlund.

Detta var år 2017 och Saxlund bestod då av ett antal olika företag som förvärvats. Därmed var vikten av att få fram en ny stark identitet och att skapa en ”vi-känsla” bland de anställda extra stor.

  • Vi samlade säljare och ledning till workshops för att komma fram till Saxlunds identitet och kärnvärden.
  • Vi arbetade fram grafiska riktlinjer för att säkerställa en konsekvens och tydlighet i allt marknadsmaterial.
  • BonDay gjorde en ny hemsida där Saxlund, Pilum, Envipower och Hotab skulle presenteras på samma plattform under Saxlunds varumärke.
  • Annonsering Digitalt och i tryckt media med copy på svenska och på engelska för dotterbolaget i UK.
  • Storformat och presentation för mässa och kundträffar

Saxlunds hemsida