Överensstämmer er image, dvs så som era kunder uppfattar er, med er Identitet, dvs så som ni vill bli uppfattade?

Tillsammans gör vi en analys av ert företag, era konkurrenter och er marknad och gör en plan på hur ert varumärke kan stärkas.